ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสะพานถัก จาก หญ้าBridge made of grass สะพานสร้างจากหญ้า โดยส่วนตัวเนื่องจาก Admind DEN เป็นวิศวกรโยธา ผมเห็นแล้วก็อึ้งไปกับภูมิปัญญา ของ คนในยุคโบราณทีเดียว ที่สามารถประยุกต์สิ่งของรอบๆตัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างน่าชื่นชมยิ่งนัก

รายละเอียดเกี่ยวกับ สะพานถักจากหญ้า

  • สะพานถักนี้มีชื่อว่า Qeswachaka ตั้งอยู่ไปทางตอนใต้ของ Cuzco ประเทศชิลี ประประมาณ 100 กิโลเมตร
  • สะพานถักนี้สร้างจากหญ้าท้องถิ่น ที่มีชื่อว่า Qoya
  • เนื่องจากสะพานนี้สร้างจาก หญ้า ทำให้มันต้องมีการก่อสร้างใหม่ทุกปี เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยชาวบ้าน จากบริเวณเทือกเขาแอนดิส จาก Huinchiri, Quehue, Choccayhua, Ccolana และ Chaupibanda จะมาร่วมกันก่อสร้าง สะพานนี้ใหม่ทุกปี ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี
  • สะพานนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนไปได้ถึงยุคอินคา มันเป็น 1 ในโครงข่ายสะพานของ อาณาจักรอินคา แต่ปัจจุบันสะพานถักจากหญ้า ลักษณะนี้ เหลือเพียงที่นี้เพียงแห่งเดียว เท่านั้น ในโลก
  • สะพานนี้มีความยาว 36 เมตร พาดอยู่เหนือแม่น้ำ Apurimac
  • ความกว้างของสะพาน กว้างเพียงพอสำหรับคนเดินเพียงคนเดียวเท่านั้น ในสมัยก่อนสะพานนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ผู้คนที่เข้าผ่านไปมาจะถูกตรวจตราอย่างเคร่งครัด
  • ใบของต้น Qoya จะถูกถักเป็นเส้นยาว จำนวน 6 เส้น
  • ด้วยเทคโนโลยี่ในปัจจุบันใช่ว่าจะไม่สามารถจะสร้างสะพานสมัยใหม่ได้ แต่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงรากเหง้า ตัวตนพวกเขาจึงยังคงสร้างสะพานตามวิธีโบราณสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
คลังรูปภาพ สะพานถักจากหญ้า


หญ้า Qoya ที่ถูกนำมาผ่านขบวนการเพื่อนำไปเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างสะพาน


เหล่าหญิงสาวจะรับหน้าที่นำ หญ้า Qoya มาถักเป็นเชือกเส้นเล็ก และเชือกเส้นเล็กจะถูกนำมาถักเป็นเป็นเชือกเส้นใหญ่ ต่ออีกขั้นหนึ่ง


เชือกเส้นใหญ่มีจำนวน 6 เส้น ที่จะถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของสะพาน


เหล่าผู้ชายจะช่วยกันลำเลียงเชือกเส้นใหญ่ ข้ามไปอีกฟากหนึ่ง


เมื่อสามารถนำเชือกข้ามมาอีกฝั่งได้ทุกคนจะช่วยกันดึงเพื่อให้เชือกตึงไม่ตกต้องช้าง
โดยพื้นทางเดินสะพานจะใช้เชือกเส้นใหญ่ 4 เส้น และส่วน ราวสะพานอีกข้างละ 1 เส้น


พวกเขาจะใช้เชือกเส้นเล็กถักทอยึดเชือกทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง


ทั้งสองฝั่งจะค่อยๆ ถักทอโยงยึดสะพานเข้าหากัน


โฉมหน้าสะพานถักจากหญ้า เมื่อ แล้วเสร็จ

ข้อมูลอ้างอิง ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสะพานถัก จาก หญ้า

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom