พายุทอร์นาโด ครั้งเลวร้ายที่สุดในโลกTornado พายุทอร์นาโด คือ พายุลมหมุนเป็นงวงยืนลงมาจากกลุ่มเมฆที่เรียกว่า Cumulonimbus สู่พื้น โดยส่วนที่สัมผัสพื้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางค่อนข้างแคบ และเล็กแต่มีความเร็วลม และพลังทำลายสูงมาก โดยทั่วไปทอร์นาโดมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และช่วงต้นของฤดูร้อน และเกิดขึ้นบ่อยมากที่สุดในบริเวณที่เรียกว่า ช่องทางทอร์นาโด(Tornado alley)

พายุทอร์นาโดเกิดจาก

ในบทความนี้ขอกล่าวถึงการเกิดพายุทอร์นาโด ในเคสที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ พายุทอร์นาโดที่พัฒนามาจากพายุสายฟ้า(Thunderstorms) หรือบางครั้งเรียกว่า ซูปเปอร์เซลล์(Supercells)
 • บริเวณที่เกิดซุปเปอร์เซลล์มักจะเกิดฝนฟ้าคะนอง ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณนั้น ฝนจะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
 • อากาศที่เย็นจะน้ำหนักกว่าอากาศที่ร้อนบริเวณรอบๆข้าง
 • อากาศเย็น(บริเวณใต้ซุปเปอร์เซลล์)ที่หนักจะตกลงสู่เบื้องล่าง
 • อากาศร้อนชื้น(บริเวณรอบๆซุปเปอร์เซลล์)จะลอยตัวขึ้น พร้อมกับนำความชื้นซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน ไปเติมให้แต่พายุ
 • อากาศที่ร้อนเมื่อลอยตัวสูงขึ้นจะเริ่มเย็นตัวลงเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่ง จะทิ้งตัวลงเบื้องล่าง
 • ความชื้นที่ถูกพาขึ้นไปโดยอากาศร้อน เมื่อสัมผัสกับอากาศเย็น จะเริ่มกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ตกมาเป็นฝน
 • ในระหว่างขบวนการกลั่นตัว ขบวนการนี้ได้ปลดจะปลดปล่อยความร้อนแฝงเข้าสู่ระบบอากาศเบื้องบน ทำให้มวลอากาศขนาดใหญ่ด้านบนเกิดการยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ประกอบกับอากาศบริเวณใต้ซุปเปอร์เซลล์ และรอบๆ ก็หมุนวนเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่อง เป็นการเติมพลังงานให้แก่ระบบอย่างต่อเนื่อง
 • เนื่องจากอากาศร้อนจะยกตัวได้รุนแรง และเร็วกว่า อากาศเย็นที่ตกลงมา อากาศที่ถูกเติมเข้ามากขึ้นมากขึ้น เรื่อยๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในฐานของซุปเปอร์เซลล์ เนื่องจากความไม่สมดุลของระบบ
 • เมื่อพลังงาน ความชื้น และอากาศ ถูกเติมเข้าระบบจนสุกงอม มวลอากาศหมุนรุนแรงจะถูกดึงเป็นงวงลงสู่เบื้องล่าง เมื่องวงนั้นสัมผัสพื้น จึงก่อให้เกิด พายุทอร์นาโด
พายุทอร์นาโด ครั้งเลวร้ายที่สุดในโลก(จัดอันดับจากยอดผู้เสียชีวิต)Daulatpur-Saturia , Bangladesh Tornado เป็นพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในเขต Manikganj ของประเทศบังคลาเทศ ในวันที่ 26 เมษายน 1989 คาดว่า มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,300 คน พายุลูกนี้มีความรุนแรงในระดับ F5 ในอาณาบริเวณ 6 ตารางกิโลเมตรที่พายุพัดผ่าน ต้นไม้เกือบทั้งหมดถูกถอนรากถอนโคนขึ้นมา บ้านเรือนเกือบทั้งหมดทั้งหมดราบเป็นหน้ากลอง

พายุทอร์นาโด ที่มี ความเร็วมากที่สุดในโลก

เป็นทอร์นาโด ระดับ F5 ที่เคลื่ยนตัวเข้าสู่เมือง Oklahoma เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 วัดความเร็วในภายในพายุที่ระดับความสูงจากพื้น 100 เมตร ได้ความเร็วลม 484 บวกลบ 32 กิโลเมตร/ชั่วโมง

พายุทอร์นาโด ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดในโลก

เป็นพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นระหว่าง Wilber-Hallam กับ Nebraska เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2004 มีความกว้างของฐานพายุอยู่ที่ 4 กิโลเมตร

ข้อมูลอ้างอิง พายุทอร์นาโด ครั้งเลวร้ายที่สุดในโลก ( Tornado )

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado << อ้างอิงในส่วนเนื้อหา รูปภาพทั่วๆไป >>
 • http://www.scienceclarified.com/Ti-Vi/Tornado.html << อ้างอิงในส่วนเนื้อหาการเิกิดพายุทอร์นาดโด >>
 • http://www.mywindpowersystem.com/2009/07/wind-power-when-nature-gets-angry-the-worst-wind-disasters-of-the-world/ << อ้างอิงในส่วนรูปพายุทอร์นาโดในบังคลาเทศ >>
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Daultipur-Salturia_Tornado << อ้างอิงในส่วนพายุทอร์นาโด ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก >>
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_records << อ้างอิงในส่วนพายุทอร์นาโด เร็วที่สุด ใหญ่ที่สุด >>

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom