สระลาวาLava Lake สระลาวา คือชื่อเรียก บริเวณภายในปากปล่องภูเขาไฟ(Crater) ณ บริเวณที่ยังมีหินหลอมเหลว(ลาวา Lava)เดือดให้เห็นอยู่เบื้องล่างปล่องภูเขาไฟ

รายละเีอียด

 • ใช่ว่าภูเขาไฟทุกลูกจะมี สระลาวา ปรากฏให้เห็น ภูเขาไฟที่จะมีสระลาวาจะต้องเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ และพร้อมจะปลดปล่อย ลาวา ออกมาได้ทุกเมื่อ ทำให้มีภูเขาไฟเพียง 5 แห่งบนโลกนี้ที่ ปรากฏให้เห็น สระลาวา
 • สระลาวา ใหญ่ที่สุดในโลก แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในปากปล่องภูเขาไฟ Nyiragongo
 • ภูเขาไฟ Nyiragongo เป็นภูเขาที่ยังไม่สงบ ตั้งอยู่ในเทือกเขา Virunga ภายในอุทยานแห่งชาติ Virunga National Park ประเทศคองโก
 • ภูเขาไฟแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากรอยแตกร้าว ของ แผ่นเปลือกโลกแอฟริกัน(the African Plate)
 • ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นภูเขาไฟแบบ stratovolcano (เป็นภูเขาไฟ ที่ สูงขึ้นจากการทับภมเป็นชั้นของ เถ้าภูเขาไฟ ลาวา)
 • ภูเขาไฟมีความสูงประมาณ 3400 เมตร
 • ปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้มึความลึก 390 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง 2 กิโลเมตร
 • ด้วยความจุของสระลาวากว่า 282 ล้านลูกบาศก์ฟุต ทำให้มันเป็นสระลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากครอง
 • เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อ 17 มกราคม 2002 ทำให้ผู้คนกว่า 5 แสนคน ต้องอพยพ จากธารลาวาที่ไหลบ่าลงมาสู่เมือง Goma
คลังภาพในยามค่ำคืนคณะสำรวจกางเต้นท์นอนอยู่ภายในปากปล่องภูเ้ขาไฟ แสงจากหินหลอมเหลว นั้นส่องสว่างแดงฉาน


สระลาวา ใหญ่ที่สุดในโลกยามค่ำคืน ภายในที่เต็มไปด้วยลาวา และฟองก็าซที่ระเบิดขึ้นมาเป็นระยะๆ


โหลๆ หมูกระทะสุกแล้ว


ภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตของ สระลาวา แห่งนี้ ถ้าสังเกตดีที่มุมซ้ายล่าง จะมีจุดขาวเล็ก นั้นคือหัวของทีมสำรวจ

ข้อมูลอ้างอิง

 • http://www.boston.com/bigpicture/2011/02/nyiragongo_crater_journey_to_t.html
 • http://www.environmentalgraffiti.com/featured/5-most-increbile-lava-lakes/9188?image=1

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom