คัมภีร์โลหะโบราณ


เหล่านักโบราณคดีกล่าวว่า คัมภีร์โลหะ นี้ล้ำค่า และเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าการค้นพบ เดธซีสคอร์ล( the Dead Sea Scrolls) ความลับบางประการในช่วงต้นของ คริสตกาล อาจจะได้รับการปลดล็อค จากเนื้อหาที่บรรจุอยู่ใน คัมภีร์โลหะ เหล่านี้

รายละเอียด

  • คัมภีร์โลหะ นี้ สร้างจากแผ่นโลหะขนาดไม่ใหญ่ไปกว่า บัตรเครดิต เย็บโดยการคล้องด้วยเส้นลวด
  • ผู้เชี่ยวชาญ คาดว่า คัมภีร์โลหะนี้คงเป็นบางส่วนที่ขาดหายไปของจารึกโบราณ ที่ใช้อ้างอิงใน คัมภีร์ไบเบิลวิวรณ์ (the Bible's Book Of Revelation)
  • ภายในคัมภีร์แต่ละแผ่น จะประกอบไปด้วย รูปภาพ สัญลักษณ์ และตัวอักษรที่เข้ารหัส ทำให้ยังไม่ทราบถึงเนื้อหาภายใน แต่ก็คาดว่าคงกล่าวถึง พระผู้เป็นเจ้า เหตุการณ์ตรึงกางเขน(Crucifixion) เหตุการณ์ฟื้นคืนชีพของพระเยซู(Resurrection)
  • คัมภีร์โลหะ นี้เป็นสมบัติตกทอดกันมาในตระกูล Hassan Saeda ที่เป็นชาวไร่ที่ปู่ทวดของเขาค้นพบ คัมภีร์เหล่านี้ภายใน ถ้ำเมื่อกว่า 100 ปีล่วงมาแล้ว ภายในถ้ำที่ห่างไกลของ จอร์แดน(Jordan) ในบริเวณชาวคริสเตียนใช้ในการหลบหนีเมื่อครั้ง กรุงเยรูซาเล็มล่มสลาย เมื่อ 70 ปีหลังคริสตกาล (ในบริเวณดังกล่าวมีการค้นพบเอกสารสำคัญ ในช่วงต้นคริสตกาล)
  • จากการตรวจสอบอายุ ของ คัมภีร์เหล็ก ในเบื้องต้นพบว่า คัมภีร์ มีอายุอยู่ในช่วงต้นของคริสตกาล ซึ่งอาจจะทันช่วงปีท้ายที่พระเยซูยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่
  • การตรวจสอบเบื้องต้นใช้การประเมิน สภาพการกัดกร่อน ของแผ่นโลหะ ซึ่งไม่อาจทำการปลอมแปลงได้
  • และหากอายุของคัมภีร์โลหะนี้ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง เป็นไปตามที่ประเมินแล้ว คัมภีร์เหล็กนี้จะเก่าแก่กว่างานเขียนของเซนต์จอร์น(St Paul) เสียอีก
ภายในมีปรากฏเป็น รูปภาพ สัญลักษณ์ และตัวอักษร

ถ้ำที่เป็น สถานที่ค้นพบ คัมภีร์โลหะ


  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1371290/Could-biggest-Dead-Sea-Scrolls-70-metal-books-cave-Jordan-change-view-Biblical-history.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom