ชนเผ่าแปลกๆ จาก แอฟริกาพวกเขาเป็นชนเผ่า ที่มีลักษณะร่างกายที่สุดแปลก ประหลาด พวกเขาไม่ได้มีร่างกายแปลกประหลาดจากพิธีการแปลกๆ เหมือนหลายๆเผ่าเช่น ชนเผ่าที่ริมฝีปากยื่นยาวจากการใส่แผ่นดินเหนียว หรือชนเผ่าคอยาว แต่เกิดจากการกลายพันธุ์

รายละเอียด

  • คนในเผ่าส่วนมากมีความผิดปกติของร่างกาย ในบริเวณเท้า คือ เท้าทั้งสองข้างจะไม่มีนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ทำใ้ห้เหลือเฉพาะนิ้วโป้ง และนิ้วก้อยเท่านั้น และทั้งสองนิ้วที่เหลือยังมีลักษณะชี้ถ่างออกไปในทิศตรงข้ามกันอีก ทำให้เท้ามีลักษณะคล้ายเท้าของ นกกระจอกเทศ
  • ลักษณะพิการของนิ้วมือและเท้าเช่นนี้มีชื่อเรียกว่า ectrodactyly
  • ชนเผ่านกจอกเทศ เป็นชนเผ่า Vadoma หรือเรียกว่า Wadoma เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว(Zimbabwe) โดยเฉพาะในบริเวณ Urungwe และ Sipolilo ตามแม่น้ำ Zambezi
  • การที่ชาวเผ่านกจอกเทศ มีลักษณะพิการดังกล่าวเกิดจากการกลายพันธุ์ใน โคโมโซมหมายเลข 7

ลักษณะเท้าของนกกระจอกเทศ(ของจริง)

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Doma_people

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom