วันนี้ก็มีรูปภาพมาให้ดูกันอีกแล้ว ลองทายกันดูนะครับลองทายดูว่ารูปภาพที่เห็นนี้คือ รูปอะไร
  1. ภาพดอกไม้
  2. ภาพเปลือย
  3. ถูกทุกข้อ
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
คำตอบ คือ ข้อ3 ถูกทุกข้อ
  • ภาพนี้เป็นภาพ ดอกไม้ หากทำการเพ่งพินิจให้ดีจะเห็นว่า แต่ละกลีบ แต่ก้านนั้นเป็นภาพเปลือย(Nude)เปล่าล่อนจ้อน ในอริยบทต่างๆนำมาจัดเรียง จนออกมาเป็นรูปดอกไม้
  • ภาพชุดนี้สร้างสรรโดยจิตกรนามว่า Cecelia Webber
  • ใช้เวลาในการถ่ายภาพ นายแบบ นางแบบ ในท่วงท่าต่าง และใช้เวลาอีกกว่า 1000 ชั่วโมงในการใช้คอมพิวเตอร์ทำการร้อยเรียง นายแบบ นางแบบ จนออกมาเป็นดอกไม้ที่สวยงาม
  • ที่เธอสร้างสรรผลงานนี้ก็เพื่อให้ คนมองดู ภาพเปลือยในมุมมองที่แตกต่าง
คลังภาพ


ดอกระฆังสีน้ำเงิน (Blue Bell)
wowboom

ดอก Blue Lilac


ดอกไม้มังกร(Dragon Flower)


ดอกน้ำหมึก(Ink Flower)

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-1361846/Unveiled-Beautiful-flowers-naked-bodies.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom