เห็นแล้ว ดูเหมือนอาคารในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ภาพที่เห็นนี้ คือ Design ที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลไต้หวัน ที่จะก่อสร้างเป็น Landmark ใหม่ของ ไต้หวัน สิ่งที่หน้าสนใจที่สุดคือ สิ่งที่เหมือนใบไม้ขนาดใหญ่ 8 ใบ ที่สามารถลอยขึ้นลงกว่า 300 เมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอยู่ในใบไม้นี้ได้ด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับ ตึกประหลาด

  • อาคารแห่งนี้มีชื่อในเบื้องต้นว่า หอสังเกตการณ์ลอยได้(Floating Observatories)
  • ภาพที่เห็นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด และอาคารนี้จะถูกสร้างภายในเมือง ไทจง(Taichung) เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของ ไต้หวัน
  • โดยอาคารนี้ถูกออกแบบ โดยมีอาคารหลัก คล้ายเป็นลำต้นของต้นไม้ โดยมี ลิฟท์ภายนอกอาคาร ที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ 8 ใบ ไว้สำหรับชมวิว
  • ลิฟท์ใบไม้แต่ละใบสามารถ รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 80 คน/ใบ นอกจากมันจะถูกออกแบบให้เป็นใบไม้ และยังเหมือนรูปทรงของ เกาะไต้หวัน ด้วย
  • ลิฟท์ใบไม้จะถูกสร้างด้วย วัสดุน้ำหนักเบา โดย ลอยขึ้นลงตามรางนำร่องในแนวตั้ง ด้วย แรงสนามแม่เหล็กกำลังสูง(trong electromagnetic field)
  • ภายในอาคาร จะประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ สำนักงาน ภัทตาคาร และสวนหย่อม
  • สภาปนิกผู้ออกแบบคือ นาย Stefan Dorin โดยเขาออกแบบโดยดูลักษณะภูมิประเทศของไต้หวัน โดยมีคอนเซฟท์ เป็น ต้นไม้แห่งเทคโนโลยี (หมายเหตุ เลข 8 เป็นเลขมงคลของชาวจีน)
  • แน่นอนว่า ตึก นี้ก็พยายามออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานลมจากกังหัน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จาก แผงโซล่าเซลล์ และใช้พลังงานความร้อนจากพื้นพิภพ ในการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าที่ชั้นใต้ดิน เพื่อใช้ผลิต น้ำร้อน และทำความร้อน
  • อาคารนี้ มีความสูง 1000 ฟุต(304.8 เมตร) แต่ก็ยังคงเป็นรองกว่าตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันอย่าง ตึกไทเป101(Taipei 101) ที่มีความสูงถึง 1671 ฟุต(509.3 เมตร)
  • ตึกนี้คาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างในปี 2012 โดยรัฐบาลไต้หวันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
คลังภาพ


ส่วนฐาน ที่เป็น ที่นักท่องเที่ยวขึ้นสู่ ลิฟท์ใบไม้ ทั้ง 8


ลิฟท์ใบไม้ จะเห็นที่ส่วนล่างของใบมีขีดดำๆ คือ นักท่องเที่ยวที่อยู่ในลิฟท์


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom