น้ำ ซ้อน น้ำนักวิทยาศาสตร์ของ อังกฤษ ได้ค้นพบแม่น้ำ ที่ไหลอยู่ใต้ทะเลดำ ซึ่งถ้าคิดในแง่ของปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน แม่น้ำแห่งนี้ กับ แม่น้ำบนแผ่นดิน แม่น้ำนี้นับว่าเป็น แม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกทีเดียว

รายละเอียดเกี่ยวกับ แม่น้ำ ใต้ ทะเล

  • แม่น้ำใต้ทะเลนี้มีความลึก 35 เมตร กว้าง 800 เมตร
  • น้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำนี้เป็น น้ำเค็มจัด(มีความเค็มมากกว่า 350 เท่า ของแม่น้ำ Thame) ที่มีสารแขวนลอยสูง
  • ภาพที่เห็นเกิดจากการที่ทีมสำรวจจากมหาวิทยาลัย Leeds ใช้ยานดำน้ำหุ่นยนต์ สแกน ด้วย เทคโนโลยีโซน่าร์ พื้นทะเลดำบริเวณ ประเทศ ตุรกี
  • โดยต้นน้ำ ของแม่น้ำแห่งนี้มาจาก ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน(Mediterranean) ผ่านช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait) มาสู่ทะเลดำ(Black Sea) ที่มีความเค็มน้อยกว่า
  • เป็นเหตุให้น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่า(เค็มมากความหนาแน่นน้ำก็มากตามไปด้วย) จาก ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน ไหลโดยใช้แรงดึงดูดของโลก คล้ายแม่น้ำมาตามพื้นทะเล โดยกัดเซาะไปตามแนวแผ่นเปลือกโลกที่ชนกัน จนเกิดเป็นตลิ่งคล้ายแม่น้ำขนาดใหญ่ ที่มีการะแสน้ำ และลักษณะน้ำเป็นของตัวเอง แยกออกจาก น้ำทะเลด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom