ทาส ใน อาณาจักรสัตว์ช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างมาก เมื่อทราบว่ามีเรื่องราวเช่นี้ในหมู่สัตว์ที่ไม่ใช่ มนุษย์ ที่มีการใช้ทาส เพื่อคอยรับใช้ตนเอง และพวกพ้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับ มดแม่เล้า

  • โดยมดชนิดนี้พฤติกรรมใน การลักมดสายพันธุ์อื่นมาเป็น ทาสรับใช้ โดยต่อไปจะของเรียกพวกมันว่า "มดแม่เล้า"
  • มดแม่เล้า มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Formica sanguinea
  • มดแม่เล้า มีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณ ตอนกลาง และตอนเหนือของทวีปยุโรป ไปถึง รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน
  • พวกมันมีร่างกายสี แดง และ ดำ โดยที่มดงานจะมีร่างกายยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร
  • ภายในรังของมดแม่เล้า นั้นมี 2 ลักษณะ คือ บางรังก็จะประกอบไปด้วยพวกมันเท่านั้น หรือ บ้างครั้งพวกมันก็จะไปแฝงไปเป็น ปรสิต ในรังของมดสายพันธุ์อื่น
  • โดยในกรณีหลัง ที่พวกมันไปเป็นปรสิตนั้น มดแม่เล้านางพญา จะบุกเข้าสู่รังมดสายพันธุ์อื่น แล้วฆ่านางพญาของรังนั้นทิ้ง แล้วสวมรอยเป็น นางพญาของรังนั้นแทน โดยที่เธอจะได้ มดสายพันธุ์อื่นมาเป็นทาส ฟรีๆ ทาสเหล่านั้นคอยดูแล ป้องกัน เลี้ยงดูฟูมฟักไข่ของเธอ
  • เมื่อไข่ ของ มดแม่เล้า ฟักออกมาเป็น มดงาน เหล่ามดงานแม่เล้า มีหน้าที่บุกโจมตี รังมดสายพันธุ์อื่นเพื่อ ขโมย ไข่มด ดักแด้มดสายพันธุ์อื่นมาเป็นทาส ใน รังของตนเอง
  • โดยเหล่ามดทาส มีหน้าที่คอยหาอาหารมาเลี้ยงดู เหล่า มดแม่เล้า ส่วนมดแม่เล้าไม่ต้องหาอาหารพวกมันมีหน้าที่ปล้น ฆ่า และ ลักเด็ก เท่านั้น
บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom