ตึกหมุน ( Rotating Tower )ตึกหมุน ( Rotating Tower ) แห่งมหานครดูไบ ( Dubai )เป็นตึกที่ออกแบบตามแนวคิด ไดนามิก ทาวเวอร์ ( Dynamic Tower ) หรือตึกที่สามารถเคลื่อนไหว ตามแนวคิดของสถาปนิก เดวิด ฟิชเชอร์ ( David Fisher รูปด้านซ้ายมือ) ที่จะทำให้เจ้าของห้องพักทั้ง 200 ห้องสามารถแบ่งบันวิวของตนเองกับสมาชิกภายในตึกจากการที่ ตึกสามารถหมุนรอบ 360 องศา ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยพลังที่ใช้ในการหมุนนั้นได้มาจาก กังหันลมที่แทรกตัวระหว่างชั้น ที่จะแปลงพลังงานลมเป็นกระแสไฟฟ้า และจากเซลสุริยะ ( Solar Cell ) ที่อยู่บนดาดฟ้าแต่ละชั้นที่จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงทำให้ ตึกหมุน ( Rotating Tower ) ไม่เป็นเพียงตึกสูงธรรมดา แต่เป็นตึกพลังงานสะอาด ส่วนราคาห้องพักก็มีตั้งแต่ 3 ล้าน - 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่เพียงแต่ตึกที่สามารถหมุนได้เท่านั้น แต่ทุกห้องพักสามารถนำรถยนต์ขึ้นไปจอดหน้าห้องพักได้จากลิฟท์ที่ติดต้ังอยู่แกนกลางของอาคาร

รูป โมเดลจากคอมพิวเตอร์ ว่าอาคารจะออกมารูปร่างหน้าตาอย่างไร


รูป บรรยากาศภายในห้องพัก


รูป จะเห็นได้จากระหว่างชั้นจะแทรกตัวอยู่ด้วยใบพัดสีขาว ที่จะรับแรงลมเพื่อนำไปผลิต เป็นกระแสไฟฟ้า และดาดฟ้าแต่ละชั้นจะเป็นเซลสุริยะ เพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงแดด


รูป แปลนห้องพักสำหรับขาย จะมีลิฟท์สำหรับนำรถมาจอดที่หน้าห้องพัก


รูป แปลนห้องพักโรงแรมที่จะอยู่สูงจากแบบ Villa ขึ้นไป


รูป ระบบลิฟท์ในส่วน โรงแรม (ด้านซ้ายมือ) และส่วนห้องพักสำหรับขาย (ด้านขวามือ) จะเห็นว่าแบบห้องพักสำหรับขายนั้นมีลิฟท์สำหรับนำรถยนต์ ขึ้นมาจอดหน้าห้องพัก


รูป การก่อสร้างจะทำการหล่อแกนกลาง Core ด้วยแบบหล่อคอนกรีตแบบเคลือนตัวได้ ( Slip Form ) เพื่ือหล่อแกนกลาง แล้วใช้เครน ( Crane ) ที่ิติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของอาคาร ทำการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นมาประกอบโดยประกอบห้องพัก หนึ่งชั้น กับใบพัด สลับไปมา

อ้างอิง
http://www.dynamicarchitecture.net/
หนังสือ National Geographic ฉบับภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2552 ISSN1513-9840

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom