โบสถ์ศิลาสูบ แห่ง เอธิโอเปีย

โบสถ์ สถานที่ปฎิบัติศาสนกิจของเหล่าคริสต์ศาสนิกชน หลายแห่งยิ่งใหญ่งดงาม หลายแห่งวิจิตรสวยงาม แต่คงไม่มีโบสถ์ที่ได ที่แปลก และแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและเพียรพยายาม ได้เทียม โบสถ์ศิลาสูบ แห่งเมือง ลาลิเบลล่า

รายละเอียด

  • โบสถ์ศิลาสูบ (Monolithic church) เป็นโบสถ์ที่สร้างจากศิลาเพียงก้อนเดียวทั้งหลัง โดยทั่วไปจะสร้างโดยการเซาะผ่านลงไปในผนัง หรือพื้นหิน
  • โบสถ์ศิลาสูบ โดยทั่วไปจะใช้เรียกขาน โบสถ์ทั้ง 11 แห่ง ในเมือง ลาลิเบลล่า(Lalibela) ประเทศเอธิโอเปีย
  • คาดว่าโบสถ์ศิลาสูบทั้ง 11 แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 โดย กษัตริย์ลาลิเบลล่า(Saint Gebre Mesqel Lalibela) ผู้ศรัทธาในคริสตศาสนา ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ Zagwe ผู้ปกครองเอธิโอเปียในช่วง ศตวรรษที่ 12-13
  • โดยชื่อของสถานที่ก่อสร้าง แม่น้ำ ต่างๆในเมืองลาลิเบลล่า นั้นล้อมาจากชื่อในนครเยรูซาเล็ม เนื่องจากคิงลาลิเบลล่าเคยใช้ชีวิตในวัยหนุ่มที่นครเยรูซาเล็ม และพระองศ์ต้องการสร้างนครเยรูซาเล็มใหม่ ขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศของพระองศ์ หลังจากนครเยรูซาเล็มของจริงได้ถูกยึดครองโดยชาวมุสลิม
  • โดยโบสถ์  Biete Medhani Alem ถือว่าเป็นโบสถ์แบบ Monolithic church ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และโบสถ์ Biete Ghiorgis มีลักษณะเป็นไม้กางเขน ที่ขุดลึกลงลงไปในหินถึง 30 เมตร
  • โบสถ์นี้ถือเป็น 1 ใน 9 ของมรดกโลกของประเทศเอธิโอเบีย
 เมื่อเทียบกับคนจะเห็นว่าโบสถ์ศิลาสูบมีขนาดใหญ่โตยิ่งใหญ่มาก

 หลังคาของโบสถ์อยู่ระดับเดียบกับพื้นโดยรอบ เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ใช้การสกัดพื้นหินลงไป

ซูมๆ โบสถ์ศิลาสูบ แห่ง ลาลิเบลล่า ประเทศเอธิโอเปีย
อ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Monolithic_church
  • http://whc.unesco.org/en/list/18

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom