ภาพถ่ายครอบครัว ข้า่มขอบฟ้า


เขาบอกว่าเทคโนโลยี่ทำให้เราใกล้กันยิ่งขึ้น และนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์คำนี้ เมื่อเทคโนโลยี่ได้เข้ามาช่วยให้คนในครอบครัวที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกสามารถกลับมาถ่ายรูปครอบครัวร่วมกันได้

รายละเอียด

  • นาย John Clang ได้ทำความฝันที่จะให้ครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน ที่ต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตและครอบครัวเป็นของตัวเอง บ้างใกล้บ้างไกลบ้าง สามารถกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งแม้จะเป็นเพียงภาพถ่ายโดยการใช้ โปรแกรม สไกพ์(Skype)
  • ส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจ็คเตอร์สำหรับฉายภาพไปยังฉากที่เตรียมไว้ ทำการจัดองค์ประกอบภาพโดยการเว้นที่ว่างสำหรับให้สมาชิกในครอบครัวอีกฝ่าย เข้าไปยืนหรือนั่งตามชอบ แล้วก็ถ่ายรูปเป็นอันได้ภาพครัวครัวข้ามขอบฟ้า
อ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-2200491/So-happy-Photographer-captures-touching-images-families-thousands-miles-apart-thanks-Skype-projected-portraits.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom