ห้องอำพัน


ก่อนที่ห้องอำพันจะถูกทำลาย มันถือว่าเป็นสิ่งมหัสจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

รายละเอียด

 • ห้องอำพัน(The Amber room) เป็น หนึ่งในห้องภายในพระราชวังแคทเธอรีน(Catherin Palace) ภายในห้องประดับประดาด้วยแผ่นอำพัน ทองคำเปลว(Gold leaf) และกระจก อย่างวิจิตรงดงาม เป็นที่น่าเสียดายที่ห้องอำพันได้สูญหายไปในสงครามโลกครั้งที่ 2 (ก่อนที่มันจะสูญหายไป มันได้รับการยกย่องว่าเป็น สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก กันทีเดียว)
 • ห้องอำพันนี้สร้างตามบัญชาของกษัตริย์ฟรีดริช วิลเฮล์มที่ที่1(Friedrich Wilhelm I) 
 • ห้องอำพันใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง 10 ตั้งแต่ปี 1701-1711 เดิมทีตั้งใจจะสร้างเพื่อนำไปติดตั้งยังพระราชวังCharlottenburg Palace แต่สุดท้ายห้องอำพันก็ถูกนำไปติดตั้งยังพระราชวังเบอร์ลิน
 • โถงนี้ได้รับการออกแบบโดยประติมากรแนวบาร็อค นามว่า Andreas Schlüter ร่วมกับช่างอัญมณีชาวเดนมาร์กนามว่า Gottfried Wolfram ในช่วงต้นและได้รับการสานต่อโดยช่างอัญมณีนามว่า Gottfried Turau และ Ernst Schach
 • ต่อมา กษัตริย์ฟรีดริช วิลเฮล์มที่ที่1 ได้มอบห้องอำพันให้แก่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช(Tsar Peter the Great ) แห่งรัสเซีย ในปี 1716 เพื่อแสดงถึงมิตรภาพที่ทางโซเวียตเป็นพันธมิตรในการต่อต้านสวีเดน
 • เมื่อห้องอำพันมาอยู่ที่พระราชวังแคทเธอรีนห้องอำพันได้รับการต่อเติมขยายจนแล้วเสร็จในปี 1755 โดยมีอำพันน้ำหนักถึง 6 ตันประดับภายในห้องที่มีพื้นที่ 55 ตารางเมตร และมีการบูรณะอีกครั้งในปี 1830
 • ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพนาซีเยอรมันได้กรีฑาทัพเข้าสู่สหภาพโซเวียต เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ที่มีหน้าที่ดูแลสมบัติของชาติพยายามเคลื่อนย้ายห้องอำพันแต่ก็ประสบปัญหาอำพันแตกหักจึงใช้วิธีปิดทับผนังห้องห้องอำพันด้วย วอลล์เปเปอร์(Wallpaper)
 • แต่ความพยายามของเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ก็ต้องสูญเปล่าเมื่อ ทหารนาซีค้นพบห้องอำพัน กองทัพนาซีเยอรมันได้ส่งผู้เชียวชาญมาควบคุมการรื้อถอน ห้องอำพัน โดยใช้เวลาเพียง 36 ชั่วโมงในการรื้อถอน และขนย้าย ห้องอำพัน ไปจัดแสดงยังปราสาท Königsberg ในเมือง Königsberg แคว้นปรัสเซียตะวันออก(East Prussia
 • เมื่อสงครามงวดเข้า และกองทัพนาซีกำลังเพลี้ยงพล้ำฮิตเลอร์มีคำสั่งในวันที่ 21 และ 24 มกราคม 1945ให้เคลื่้อนย้ายทรัพย์สมบัติต่างๆ ภายใต้การบริหารและจัดการของ Albert Speer(เป็นสถาปนิก) โดยมีพยานยืนยันว่าเห็นกองทัพนาซีขนลังจากปราสาทKönigsberg ไปยังสถานีรถไฟ และมีความเป็นไปได้ที่ลังเหล่านั้นจะถูกส่งลงเรือ Wilhelm Gustloff ที่ออกจากเมือง Gotenhafen ในวันที่ 30 มกราคม 1945 และเรือก็ถูกเรือดำน้ำของโซเวียตจมลง ทำให้คาดว่าห้องอำพันน่าจะถูกขนส่งมาด้วยกับเรือลำนี้ก็จมลงสู่ใต้ทะเลบอลติก
 • แต่ยังมีความขัดแย้งกันมากมายถึงห้องอำพัน บ้างก็ว่ามันถูกทำลายไปตั้งแต่ช่้วงสิงหาคม1944ที่ปราสาทKönigsbergถูกระดมทิ้งระเบิดอย่างหนัก หรือบ้างก็ว่ามันถูกซ่อนไว้ในบังเกอร์ลับใต้ปราสาทKönigsberg บ้างก็ว่ามันถูำกซ่อนไว้ในเหมืองในภูเขาOre Mountains
 • แม้โซเวียต จะทุ่มเทในการค้นหา ห้องอำพันเพียงก็ไม่สามารถหาสมบัติชิ้นสำคัญของชาติชิ้นนี้พบ
 • ในปี 1997 ครอบครัวของอดีตทหารเยอรมันที่มีส่วนในการขนย้ายห้องอำพัน ได้เปิดเผยว่ามีชิ้นส่วนของหินอิตาลีที่ใช้ห้องอำพัน
 • ในปี 1998 ทีมค้นหาสองชุดกล่าวอ้างว่าพบ ห้องแห่งอำพันแล้ว โดยทีมแรกอ้างว่าพบห้องอำพันในเหมืองเงินในประเทศเยอรมัน ส่วนอีกทีมอ้างว่าค้นพบห้องอำพันถูกซ่อนอยู่ในบึงของประเทศลิทัวเนีย แต่ทั้งสองคณะไม่ยอมเปิดเผยห้องอำพันให้ชม
 • ปัจจุบันได้มีการสร้างห้องอำพันขึ้นมาใหม่ ณ พระราชวังแคทเธอรีน โดยอาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายขาวดำในการสร้างใหม่ โดยเริ่มการก่อสร้างในปี 1979 แต่ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนจนบริษัทRuhrgas AG ได้สนับสนุนเงินทุนก้อนโตถึง3.5 ล้านเหรียญสหรัฐจนงานแล้วเสร็จในปี 2003 ห้องอำพันใหม่จีงได้กลับมาอวดความงดงามอีกครั้ง
 ผนังภายในห้องประดับประดาด้วย อำพัน ทองคำเปลว และกระจก อย่างงดงาม

 ซูมๆ
อ้างอิง

 • http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1gVPqluDIhgJ:en.wikipedia.org/wiki/Amber_Room+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom