ทะเลตื้นที่สุดในโลก

ไปเจอมาเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วย ทะเลที่ตื้นที่สุดในโลก

รายละเอียด

  • ทะเลที่ตื้นที่สุดในโลกมีชื่อว่า Sea of Azov ในอดีตรู้จักกันในชื่อทะเลสาบ Maeotis
  • เป็นทะเลที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป โดยมีชุดเชื่อมต่อกับทะเลดำ บริเวณช่องแคบ Strait of Kerch
  • น้ำส่วนใหญ่ที่ไหลเข้าสู่ทะเลแห่งนี้มาจากแม่น้ำ Don และ Kuban
  • ทะเลแห่งถือว่าเป็นทะเลที่ตื้นที่สุดในโลกโดยมีความลึกตั้งแต่ 0.9 - 14 เมตร เท่านั้น
  • การที่มันเป็นทะเลที่ตื้นที่สุดในโลกเป็นผลมาจากน้ำจากแม่น้ำที่ไหลเข้าทะเลได้นำตะกอน ทราย เข้ามาเป็นจำนวมมหาศาล
  • การที่น้ำจากแม่น้ำเป็น น้ำส่วนใหญ่ที่ไหลเข้าสู่ทะเลแห่งนี้ ทำให้น้ำทะเลที่นี้มีความเค็มต่ำ มีสารอินทรีย์สูงโดยเฉพาะพวกสาหร่ายสีเขียวทำให้น้ำทะเลที่นี้มีสี ปริมาณแพลงตอนที่มากทำให้ทะเลแห่งนี้มีปลาชุกชุม น้ำที่ตื้นทำให้มีพืชน้ำขึ้นได้ดีและมีจำนวนมากส่งผลให้มีนกชุกชุม
อ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Azov

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom