ต้นไม้แห่งป้ายหลุมศพ


สุสานแห่งนี้ มีต้นไม้ที่ดูเหมือนงอกขึ้นมาจากหินป้ายหลุมศพ

รายละเอียด

  • ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยป้ายหลุมฝังศพนี้ตั้งอยู่ในสุสานของโบสถ์เซ็นต์ Pancras ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ในอดีตช่วง 1860 ซึ่งเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมทาง the Midland Railway มีโครงการตัดทางรถไฟสายใหม่แต่แนวรางรถไฟบางส่วนตัดผ่านสุสานของทางโบสถ์ ทางโบสถ์จึงบริจาคที่ดินบริเวณสุสานบางส่วนเพื่อใช้ก่อสร้างแนวรางรถไฟ
  • โบสถ์จึงมอบหมายงานกำกับดูแลการขุดย้ายหลุมฝังศพให้แก่เด็กหนุ่มนามว่า โทมัส ฮาร์ดี้(Thomas Hardy ต่อมาหนุ่มน้อยคนนี้ได้เติบใหญ่เป็นนักเขียนชื่อดัง)
  • โธมัสได้ควบคุมให้คนงานนำป้ายหลุมฝังศพ เถ้า และร่างของเหล่าผู้วายชนม์ มาเรียงรอบต้นไม้ต้นเล็กวันเวลาที่ผ่านไปต้นไม้ก็เติบใหญ่กลืนกินป้ายหลุมฝังศพบางส่วนดังภาพทีเห็น
  • ปัจจุบันต้นไม้นี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้รำลึกถึงโธมัส ฮาร์ดี้
อ้างอิง

  • http://oddstuffmagazine.com/a-strange-tree-of-hundreds-of-gravestones.html
  • http://www.flickr.com/photos/67337573@N08/6285080229/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom