เตือนภัย เส้นใยนาโนไฟเบอร์


เดิ๋ยวนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า นาโน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Edinburgh ออกมาเตือนถึงอันตรายจากเส้นใยนาโนไฟเบอร์(Nano fibers) เนื่องจากเส้นใยนาโนมีรูปร่างเหมือนใยหิน(Asbestos)ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอด โดยจากการทดลองในหนูมีความเป็นไปได้ว่าการที่มีเส้นใยนาโนเข้าสู่ปอดเป็นระยะเวลายาวอาจจเกิดอันตรายขึ้นได้ ถึงปอดของคนและหนูจะมีความแตกต่างกัน แต่ทีมวิจัยหวังว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่การออกแบบเส้นใยนาโนไฟเบอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/health/article-2193087/Nanofibres-used-make-sports-equipment-just-dangerous-asbestos.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom