วิธีรักษาความดันโลหิตสูง แบบถาวร

ในอดีตไม่มีวิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้หายขาด มีแต่วิธีควบคุมโรคไม่ให้กำเริบ โดยการกินยาควบคุมความดันตลอดชีวิตเท่านั้น ความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่จะนำมาทั้งโรคหัวใจ โรถเส้นเลือดในสมองแตก ไตวาย ซึ่งล้วนแต่เป็นโรคร้ายแรงที่มีอัตราเสียชีวิต หรือพิการสูง

รายละเอียด

  • ในอดีตการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำเป็นต้องกินยาลดความดันตลอดชีวิต เปลี่ยนนิสัยการกินเช่นงดเค็มงดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ออกกำลังการสม่ำเสมอ เป็นต้น
  • ศาสตราจารย์ Mark Caulfield หนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการคิดค้นเทคนิคในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่เรียกว่า Renal denervation ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโรคดันโลหิตแบบถาวร
  • เทคนิค Renal denervation จะใช้พลังงานจากการระเิบิดคลื่นวิทยุ ผ่าน catheter เข้าไปขจัดเส้นประสาทเล็กๆในเนื้อเยื่อเส้นเลือดแดงในไต เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงในบางกรณีมีสาเหตุมากจากการที่สมองได้รับสัญญาณที่ผิดพลาดจากเส้นประสาทเหล่านี้
  • จากการทอลองใช้เทคนิค renal denervation กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงพบวาความดันโลหิตลดลงมานาน 18 เดือนหลังได้รับการรักษา แต่ยังคงต้องมีการติดตามผู้ป่วยในระยะยาวถึงผลกระทบต่อไป
อ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/health/article-2194031/Doctors-zap-high-blood-pressures-radio-waves-Procedure-permanent-cure.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom