สภาวะโลกร้อน จะทำให้โลกเสียรูป 

สภาวะโลกร้อนที่กำลังจะยิ่งรุนแรงขึ้นในอนาคต ทั้งจากภัยธรรมชาติต่างๆ แต่ใครจะรู้บ้างว่ามันกำลังทำให้โลกบิดเบี้ยวไปจากเดิม


รายละเอียด

  • จากบันทึกอุณหภูมิโลกตั้งแต่ปี 1850 ถึงปี 2012 พบว่าโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 0.75 องศาเซลเซียส
  • และในปี 2010 คือปีที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก
  • และพบว่าบริเวณอาร์ติกเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วกว่าบริเวณอื่นของโลก
  • เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้น้ำแข็ง
  • ดาวเทียม Grace ของ นาซ่า ที่สามารถวัดการละลายของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ ด้วยความแม่นยำสูงโดยเมื่อดาวเทียมตรวจพบความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของแรงดึงดูดโลก เนื่องจากน้ำแข็งที่ละลายทำให้น้ำหนักธารน้ำแข็งที่กดทับแผ่นเปลือกโลกลดลง
  • โดยในระหว่างปี 2011 ถึง 2012 แผ่นเปลือกโลกกรีนแลนด์สูญเสียน้ำหนักที่กดทับจากการที่น้ำแข็งละลายไปแล้วถึง 240 กิกะตัน ซึ่งสอดคล้องกับระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 0.7 มิลลิเมตร/ปี
  • ซึ่งถ้าธารน้ำแข็งละลายเป็นจำนวนมากจะทำให้โลกบิดเบี้ยวเสียรูปไปจากเดิม
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2117101/New-temperature-record-adds-500-new-weather-stations--confirms-world-HAS-warmed-0-75C-1900.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom