ปรมาจารย์ พับกระดาษ


อยากจะบอกว่า Keyword เรียกแขกจากพี่กูเข้ามายัง wowboom มากที่สุดคือคำว่า "พับกระดาษ" และวันนี้กูเกิ้ลดูเดิล ได้เปลี่ยนดูเดิลใหม่เพื่อเป็นเกียรติให้แด่ ปรมาจารย์การพับกระดาษชาวญี่ปุ่นนามว่า อกิระ โยชิซาว่า(Akira Yoshizawa)

รายละเอียด

  • อกิระ โยชิซาว่า(Akira Yoshizawa) เกิดวันที่ 14 มีนาคม 1911 เสียชีวิตวันที่ 14 มีนาคม 2005 ทำให้วันนี้กลายเป็นทั้งวันครบรอบวันเกิด และวันครบรอบการเสียชีวิตของ ปรมาจารย์อกิระ ไปพร้อมๆกัน
  • อาจารย์อกิระ ได้รับการยกย่องว่า เป็น ปรมาจารย์แห่งโอริงามิ ผู้ที่เปลี่ยนการพับกระดาษที่เป็นงานอริเรกของเด็กสู่การเป็นงานศิลป คาดว่าท่านได้สร้างสรรค์การพับกระดาษไว้กว่า 50,000 แบบ มีผลงานตีพิมพ์เป็นหนังสือ 18 เล่ม
  • ในปี 1983 อาจารย์อกิระ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Rising Sun(เป็นเครื่องราชชั้นสูงสุดที่สามารถมอบให้แก่ประชาชนได้) จากจักรพรรดิ Hirohito
เพื่อเป็นเกียรติต่อ อาจารย์อกิระ ดูเนิล ของกูเกิ้ล วันนี้จึงมีลักษณะเป็นตัวอักษรว่า "Google" โดยตัวอักษรแต่ละตัวสร้างจากการพับกระดาษ และมีผีเสื้อกระดาษเกาะอยู่หลายตัวดังภาพ

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Yoshizawa

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom