หมู่บ้านไร้ตะวัน

Viganella เป็นหมู่บ้านเล็กๆในอิตาลี ที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาล้อมรอบทำให้ในช่วงหน้าหนาวระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่สัมผัสแสงตะวันโดยตรงแม้แต่วันเดียวเป็นเวลาประมาณ 83 วัน/ปี


รายละเอียด

  • เมื่อคนในหมู่บ้านนี้ไม่เคยเห็นตะวันในหน้าหนาวเลยมาแสนนาน พวกเขาก็ต้องรู้สึกโหยหาเป็นธรรมดาทำให้ในเดือนพฤศจิกายน 2006 ทางหมู่บ้านจึงได้ทำการติดตั้งกระจกเงาขนาดยักษ์ บนภูเขา
  • กระจกเงาขนาดยักษ์นี้สร้างแผ่นโลหะขัดเงาจนสามารถสะท้อนแสงได้ดีจำนวน 14 แผ่น เมื่อนำมาประกอบรวมกันจึงทำให้เป็นกระจกเงาขนาดใหญ่ขนาด 8 x 5 เมตร
  • กระจกเงานี้ยังควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถขยับเปลี่ยนมุมสะท้อนแสงไปยังหมู่บ้านได้ตลอดวัน
  • กระจกเงานี้จะทำให้ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังบริเวณ จตุรัสกลางหมู่บ้าน
  • กระจกยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1 แสนยูโร(4ล้่านบาท)
 
ผังแสดงรูปการติดตั้งกระจกไว้บนภูเขาอีกฝั่งของดวงอาทิตย์เพื่อใช้สะท้อนแสงมายังจัตุรัสของหมู่บ้าน

เมื่อมองย้อนจากต่ำแหน่งที่ติดตั้งกระจกจะมองเห็นหมู่บ้านอยู่เบื้องล่าง

 แต่เมื่อมองย้อนจากหมู่บ้านขึ้นไปยังภูเขาในตำแหน่งที่ติดตั้งกระจกเงาจะเห็นแสงสะท้อนเหมือนตะวันอีกดวงหนึ่งก็ไม่ปาน
 
อ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Viganella

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom