หินรูปทรงประหลาดภาพฉากหลังที่เห็นเป็นเทือกเขา Sierra Nevada ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาโพรน ตัดกับฉากหน้าที่เป็นหินรูปทรงแปลกตาคล้ายต้นบร็อคโคลี่หิน


รายละเอียด

  • สิ่งเห็นเป็นหินรูปทรงแปลกตามีชื่อเรียกว่า Sand tufa
  • Sand tufa เกิดขึ้นมาจากในอดีตบริเวณดังกล่าวเป็นทะเลสาบที่มีน้ำมีฤทธิ์เป็นด่าง เมื่อมีน้ำจืดพุขึ้นมาเบื้องล่างทำให้เกิดการก่อตัวสะสมของแคลเซีย คาร์บอเนต(calcium carbonat)ที่พื้นทะเลสาบ
  • เมื่อทะเลสาบเหือดแห้ง ก้นทะเลสาบส่วนที่เปราะบางก็จะถูกสภาพอากาศกัดเซาะ กระแสลมจะพัดพาเศษทรายออกไปเผยให้เห็นแต่ส่วนที่แข็งของแคลเซีย คาร์บอเนต ที่แข็งตัวเหมือนต้นบร็อคโคลี่
  • ภาพที่เห็นนี้เป็น Sand tufa ใน อาริโซน่า
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://science.nationalgeographic.com/wallpaper/science/photos/weathering-erosion-gallery/sand-tufa/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom