มาอีกแล้วเสื้อคลุมล่องหน มาอีกแล้วแต่ก่อนก็เคยนำเสนอแบบใช้แผ่น Metaflex หักเหแสงออกจากวัตถุ แต่เสื้อคลุมล่องหนในบทความนี้ใช้ความร้อน ในการทำให้วัตถุล่องหนแทน

รายละเอียด
  • แน่นอนแนวคิดเสื้อคลุมล่องหนตัวนี้ก็ยังใช้หลักการหักเห หรือ เบี่ยงเบนแสงออกจากวัตถุเช่นเดิม แต่คราวนี้ใช้ความร้อนในการหักเหแสงแทน
  • ในการทดลองนี้ใช้ เส้นใยคาร์บอนที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ใส่ไว้ในน้ำเมื่อทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นใยคาร์บอน เส้นใยจะร้อนขึ้นอย่างเฉียบพลัน
  • เมื่อเส้นใยร้อนขึ้นอย่างเฉียลพลันจะก่อให้เกิดชั้นน้ำร้อนเหนือพื้นผิววัสดุ และชั้นความร้อนนี้เองที่จะทำหน้าที่สะท้อนแสงกลับออกไปก่อนที่แสงจะตกกระทบวัตถุเบื้องหลัง ทำให้แสงที่สะท้อนกลับมาสู่ตาก็เป็นเพียงภาพน้ำ(ร้อน)
ข้อมูลอ้างอิง
  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2045118/Invisibility-cloak-created-scientists-theres-hitch--works-UNDERWATER.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom