เก่าที่สุดในจักรวาลรายละเอียด

  • ซุปเปอร์โนว่า(Supernovas)ที่เก่าที่สุดในจักรวาล นั้นเกิดจากดวงดาว 150 ดวงในบริเวณที่เรียกว่า Subaru Deep Field ระเบิด
  • การค้นพบนี้เป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tel Aviv ที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ Subaru ที่ตั้งอยู่ที่ภูเขาไฟ Mauna Kea ในฮาวาย ทำการส่องไปในบริเวณที่เกิดซุปเปอร์โนว่า โดยใช้เวลาหลายคืนในการสะสมแสงอันเลือนลางจากซุปเปอร์โนว่าจากกาแล็คซี่อันไกลโพ้นจนสามารถสร้างเป็นภาพขึ้นมาได้
  • โดยซุปเปอร์โนว่านี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 1 หมื่นล้านปีมาแล้วทำให้มันเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบขณะนี้
  • โดยทีมวิจัยได้ใช้เบาะแสจาก สิ่งที่เรียกว่า อนุภาคเทอร์โมนิวเคลียร์(thermonuclear)ของธาตุ Iron ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเกิดการระเบิดซุปเปอร์โนว่า จากการวิเคราะห์ทำให้ทราบว่าเป็นชนิดแอลเอ(thermonuclear Type-la)ที่จะเกิดขึ้นจากการระเบิดของดาวแคระขาว
ข้อมูลอ้างอิง
  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2045663/10billion-year-old-supernovas-spotted-Subaru-Deep-Field.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom