อายุเท่าไรโดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า จักรวาลเกิดขึ้นด้วยการระเบิดบิ๊กแบงค์
  • นักดาราศาสตร์ได้ทำการคำนวนอายุของจักรวาลโดยอาศัยข้อมูลจากการวัดค่า องค์ประกอบของสสารในจักรวาล และความหนาแน่นของพลังงานในจักรวาล ทำให้สามารถหาได้ว่าจักรวาลนั้นขยายตัวด้วยความเร็วเท่าไรในอดีต และเมื่อนักดาราศาสตร์ได้ทำการคำนวณย้อนกลับทำให้สามารถระบุได้ว่าเกิดบิ๊กแบงค์ขึ้นเมื่อประมาณ 13.7 พันล้านปีล่วงมาแล้ว
  • ทำให้จักรวาลมีอายุ 13.7 พันล้านปี บวกลบ 130 ล้านปี
ข้อมูลอ้าวอิง

  • http://www.space.com/13172-7-surprising-universe-facts.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom