นิ้วเหี่ยวๆมีความเชื่อกันมาในอดีตว่า การที่มนุษย์นิ้วเหี่ยว ย่น เวลาแช่น้ำนานๆ เป็นผลมาจากการที่ร่องการดูดซึมน้ำเข้าไปมาก เนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่ได้ออกแบบเพื่ออยู่ในน้ำเป็นเวลานาน

รายละเอียด

  • จากการศึกษาวิจัยของทีม 2AI Labs ใน Boise รัฐไอดาโฮ(Idaho) สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาภาพถ่ายรูปแบบนิ้วมือย่น 28 ภาพ
  • ทีมวิจัยพบว่า ภาพเหล่านั้นมีรูปแบบรอยย่นที่เหมือนกันคือ มีลักษณะเป็นร่องยาวที่ไม่ต่อเชือมกัน ที่แตกกิ่งก้านออกมาจากบริเวณปลายนิ้ว
  • ทีมวิจัยเชื่อว่า รอยย่นดังกล่าว ทำหน้าที่เหมือน ดอกยางรถยนต์ ที่ทำหน้าที่รีดน้ำออกจาหน้าสัมผัสระหว่างถนนและยางรถยนต์ เพื่อให้มนุษย์สามารถหยิบจับสิ่งของในน้ำได้อย่างมั่นคงแน่นหนาขึ้น
  • แต่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับ ทฤษฏีนี้ ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ นามว่า Xi Chen จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าวว่ารอยเหี่ยวย่นนั้นเกิดจากการที่หลอดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณนิ้วเกิดการหดตัวเมื่อสัมผัสน้ำร้อน ทำให้เนื้อเยื่อด้านบนยุบตัวตามลงไปจนเกิดเป็นรอยย่น แต่ ทฤษฏีของ Xi Chen ก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าทำไม รอยเหี่ยวย่นจึงเกิดเมื่อแช่น้ำเย็นด้วย
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2010359/Get-grip-Pruning-fingertips-long-hot-soak-survival-mechanism.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom