โลกมีอายุเท่าไรคำถาม

  • หากจะถามว่าโลกมีอายุเท่าไร?
คำตอบ

  • มีอายุประมาณ 4.54 พันล้านปี โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ บวกลบ 1%
  • การหาอายุของโลกนั้นอยู่บนพื้นฐานจากการหาอายุด้วยวิธี Radiometric age dating จากตัวอย่างอุกกาบาต และอายุที่ได้ก็สอดคล้องกับตัวอย่างหินที่ได้จากโลก และตัวอย่างจากดวงจันทร์
  • โดยตัวอย่างที่เก่าที่สุดของโลกเป็น ชิ้นผลึกZircon ที่ได้จาก Jack Hills ในบริเวณตะวันตกของออสเตรเลียที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4.404 พันล้านปี
  • ส่วนตัวอย่างที่เก่าที่สุดนั้นได้จาก อุกกาบาต ที่มีอายุ 4.567 พันล้านปี
  • จากตัวอย่างจาก Jack hills และอุกกาบาตทำให้ได้เราสามารถพอประมาณอายุของโลกได้
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Earth

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom