ทะเลทราย ใน ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อดูรูป จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่นี้คือ ภาพจากเมืองทตโตะริ(Tottori) ฮอนซู(Honshu) ประเทศญี่ปุ่น ในภาพจะเห็นทรายสุดลูกหูลูกตา ซึ่งลักษณะทางภูมิประเทศเช่นนี้ ก็คือลักษณะของ ทะเลทราย(Desert) และทรายมากมายนี้ก็ไม่ได้เกิดจากน้ำมือของมนุษย์

รายละเอียด


  • โดยแท้จริง สิ่งที่เห็นนี้ไม่ใช่ทะเลทราย แต่มันถูกจัดเป็นเพียงเนินทรายขนาดใหญ่เท่านั้น อันเป็นผลที่เกิดจาก ลักษณะทางกายภาพของมันไม่เข้านิยามของคำว่า ทะเลทราย(Desert) เนื่องการที่สถานที่ใดจะถูกเรียกว่า Desert นั้นสถานที่นั้นจะต้องมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 250 มิลลิเมตร/ปี แต่ เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นมีลักษณะอากาศฝนตกชุก และชื้น และที่เมือง ทตโตะริ นี้ก็มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 250 มม./ปี
  • ทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า เนินทรายแห่งทตโตะนิ(Tottori sand dunes)
  • เนินทรายแห่งทตโตะนิ ทอดตัวยาวตามชายฝั่งทะเลในเมือง ทตโนะนิ โดยมีความกว้างวัดจากเหนือจรดใต้ได้ 2 กิโลเมตร มีความยาววัดจากตะวันออกจรดตะวันตกวัดได้ 16 กิโลเมตร
  • แน่นอนมันมีลักษณะอากาศที่โหดร้าย ในเวลากลางวันอุณหภูมิอาจพุ่งขึ้นสูงถึง 60 - 65 องศาเซลเซีนส
  • เนินทรายที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 90 เมตร และทำให้มันเป็นชื่นชอบของเหล่านักเล่น บอร์ด สไลค์ลงมาจากเนินทราย
  • เนินทรายทตโตะนิ นี้มีอายุกว่า 1 แสนปี โดยถือกำเนิดขึ้นมาจากตะกอนทรายจากภูเขาChukogu ที่ถูกพัดพามาตามแม่น้ำ Sendai ลงมาสะสมในทะเล และถูกกระแสน้ำ และลมทะเลพัดพาตะกอนเหล่านั้นขึ้นมาสะสมบนชายหาด ทีละเล็กทีละน้อยจนก่อเกิดเป็น เนินทรายแห่งทตโตะนิ ในที่สุด
คลังภาพ เนินทราย แห่ง ทตโตะนิ


นั่งอยู่บนยอดเนินทราย รับ ลมชมวิวสบายใจไปเลย

จุดเล็กคือเหล่านักท่องเที่ยว ที่ เดินทางมาชม เินินทรายแห่งทตโตะนิ

ดูอีกมุมมันก็เหมือนทะเลทราย ต่างกันก็เพียงปริมาณน้ำฝนเท่านั้นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.odditycentral.com/pics/tottori-sand-dunes-japans-unique-desert-formation.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Tottori_Sand_Dunes

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom