มีด ไม่มีวัน ทื่อหากจะกล่าวถึงมีด แน่นอนมีดที่ดีต้องคม(ยกเว้นตอนที่มันบาดมืดเรา เราจะกล่าวว่า "มีดเฮงซวย ทำไมมันคมจังวะ" ) เมื่อมีการใช้งานมีดไปเรื่อยๆมีดจะทื่อไปเรื่อยๆ จำเป็นจะต้องทำการลับมีดเพื่อเพิ่มความคม แต่วันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ ความลับ ที่อาจจะพัฒนาไปสู่มีดที่ไม่มีวัน ทื่อ ใน หอยเม่นทะเล

รายละเอียด

  • หอยเม่น ผู้กำความลับ ของมีดที่ไม่มีวันทื่อ ก็คือหอยเม่นทะเลสีม่วงแคลิฟอร์เนีย(California purple sea urchin)
  • ความลับนั้นไม่ได้อยู่ใน หนามแหลมๆของหอยเม่น แต่มันซ่อนอยู่ใน ฟัน ของหอยเม่น หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้ว หอยเม่นมีฟันด้วยหรือ คำตอบคือมีครับ ปาก และฟันของหอยเม่นจะซ่อนอยู่ใต้ลำตัวบริเวณที่ติดกับพื้นทะเล
  • จากการวิเคราะห์ พบว่า ฟัน ของ หอยเม่น มีโครงสร้างที่ประกอบกันแบบซับซ้อน โดยประกอบไปด้วย ชั้นของ ผลึกแคลไซท์(Calcite crystals) ที่จับตัวเข้าด้วยกัน โดย ซุปเปอร์ซีเมนต์ธรรมชาติ(Super-hard natural cement)
  • โครงสร้างผลึกนั้นประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ คือ แบบแผ่น(Plates) และแบบเส้นใย(Fibres) โดยมีการสานขัดสลับกัน ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน
  • ระหว่างชั้นผลึกแคลไซท์ เป็น ชั้นวัสดุอินทรีย์ที่ไม่แข็งแรง(อ่อนมาก) เมื่อชั้นผลึกแคลไซท์เกิดทื่อมันก็จะแตกออกไป เผยชั้นผลึกแคลไซท์อันใหม่ที่คมกริบ ด้านล่าง ทำให้ฟันของหอยเม่นคมอยู่เสมอ
  • ศาสตราจารย์ Pupa Gilbert หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า "ชั้นของสารอินทรีย์ที่ไม่แข็งแรง ก็เปรียบเสมือนเป็นจุดอ่อนในโซ่ ที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าว่าจะขาดบริเวณรอยต่อของห่วงเหล็ก หรือ จะเปรียบกับรอยปรุบนกระดาษ ที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าเวลาฉีกจะขาดตามแนวรอยปรุ ซึ่งเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด"
  • ศาสตราจารย์ Pupa Gilbert ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "เมื่อเราทราบวิธีการ และขบวนการทำงานของฟันหอยเม่นเช่นนี้ เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น มีด ที่ทุกครั้งที่ทำการ แล่ หั่น สับ ทุกครั้งเท่ากับเป็นการลับมีดไปในตัว จึงสามารถทำให้มีดที่เลียนแบบฟันหอยเม่น สามารถคงความคมไว้ได้ตลอด

ภาพ หอยเม่นทะเลสีม่วงแคลิฟอร์เนีย


  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-1341499/The-secret-kitchen-knife-needs-sharpening-Ask-sea-urchin.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom