ใช้เลเซอร์ สร้างพลังงานขนาด 500 ล้านล้านวัตต์


นี้คือก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่กับการแก้ไขปัญหาพลังงานของโลกเมื่อ National Ignition Facility (ตัวย่อ NIF) ได้ทำการยิงแสงเลเซอร์พลังงานสูง 192 ลำ ก่อให้เกิดพลังงาน 500 ล้านล้านวัตต์ (มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 1,000 เท่า)


รายละเอียด

  • แสงเลเซอร์พลังงานสูง 192 ลำ ก่อให้เกิดพลังงาน 500 ล้านล้านวัตต์ แต่เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเพียง 1 ใน 23พันล้านวินาที
  • โดยในอีก 2 ปี ข้างหน้าทีมงานตั้งเป้าจะยิงเลเซอร์เข้าสู่เป้าหมายที่เป็น ธาตุดิวเตอเรียม(Deuterium เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจน) แสงเลเซอร์ที่ยิงจะทำการบีบ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของอนุภาคนิวเคลียร์(Reaction fuses) เกิดเป็นอะตอมฮีเลียม ที่จะเกิดการปลดปล่อยอนุภาคซับอะตอมมิก(Subatomic)ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วที่เรียกว่า นิวตรอน(Neutron) ที่สามารถใช้ให้ความร้อนแก่น้ำจนระเหยเป็นไอไปหมุนกังหันเทอร์ไบน์เพื่อนำำไปผลิตไฟฟ้าต่อไป
อ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2174310/Step-clean-energy-Biggest-laser-pulse-fired-human-history-power-new-kind-nuclear-reactor--solve-energy-crisis-forever.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom