ใช้ทากดูดเลือดช่วยงานนักอนุรักษ์

มันจะเป็นไปได้อย่างไรใช้ ปลิง ช่วยงานนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแต่มันก็เป็นไปแล้ว แถมมันยังทำงานได้ดีเยี่ยมไม่มีงองแงไม่มีขอค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน ไม่ขอ 15,000 ขอแค่เลือดสดๆก็พอ

รายละเอียด

  • การที่มนุษย์จะเข้าไปอยู่ในป่า คอยสำรวจเฝ้าติดตามสัตว์ป่าต่างๆในธรรชาตินั้นทำได้ยาก ทั้งยังเป็นการแทรกแซง และรบกวนอาจจะทำให้การศึกษาคลาดเคลื่อนได้
  • แต่นักชีววิทยา จาก พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ของ เดนมาร์ค(the Natural History Museum of Denmark) นามว่า Gilbert พบว่าหากเราใช้บริการสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างเช่น ปลิงดูดเลือด ทากดูดเลือด แทนงานนี้คงง่ายขึ้นกว่าการที่จะใช้แรงงานคนคอยเฝ้าสังเกตเป็นแรมเดือน
  • เทคนิคนี้ทำโดยการ ส่งคนเข้าไปเก็บตัวอย่างปลิงในบริเวณเป้าหมายที่จะสำรวจประชากรสัตว์ในพื้นที่
  • โดยทีมได้ทำการเก็บตัวอย่าง ปลิงดูดเลือด ที่อาศัยอยู่ในป่าฝนของเวียดนาม แล้วทำการสกัด ดีเอ็นเล(DNA)จากเลือดที่ปลิงดูดกินจากสัตว์จากเลือดจะทำให้ทราบถึงว่ามีสัตว์อะไรในพื้นที่บ้าง
  • ทีมได้ตีพิมพ์ผลงานการศึกษานี้ใน วรสาร Current Biology ว่าปลิงดูดเลือดจะเป็นเครื่องมือใหม่ในอนุรักษ์ เฝ้าติดตาม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบริเวณกำลังถูกคุกคาม
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/05/01/weird-wild-qa-using-leeches-to-track-rare-animals/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom