หอคอยเลโก้ สูงที่สุดในโลก ปี 2012


หอคอยเลโก้นี้สร้างโดยเด็กๆกว่า 4000 คน ตั้งตระหง่านอยู่หน้าโอลิมปิกสเตเดียม ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมันมีความสูง 31.9 เมตร ใช้เลโก้ไป 5 แสนตัวในการสร้าง เพื่อเป็นการฉลองเลโก้อายุครบรอบ 80 ปี

อ้างอิง

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2143847/Worlds-largest-Lego-tower-unveiled-South-Korea-toy-celebrates-80th-birthday.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom