ค้นพบหลักฐานของชีวิต ในตัวอย่างดินจาก ยานไวกิ้ง

โคตรพลาด หรือว่าอย่างไรไม่ทราบ จากการตรวจสอบล่าสุด ตัวอย่างดินจากดาวอังคาร ที่เก็บมาโดยยานไวกิ้ง1 ตั้งแต่ปี 1976 หรือ 36 ปีล่วงมาแล้วเมื่อมาทำการวิเคราะห์ใหม่พบว่า มีหลักฐานที่หนักแน่นว่าดาวอังคารเคยมี สิ่งมีชีวิต
รายละเอียด

  • จากโครงการ ฟินิกซ์(Phoenix) ในปี 2008 มีการค้นพบ Perchlorates(เป็นเกลือที่เกิดจาก กรด perchloric acid) ซึ่งเกลือนี้เป็นสารอินทรีย์(ปล.นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เชื่อว่า สารอินทรีย์ นั้นเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่เชื่อว่า สารอินทรีย์ส่วนมากเกิดจากสี่งมีชีวิต)
  • ทำให้มีการนำตัวอย่างดินที่เก็บมาโดย ยานไวกิ้ง1 เมื่อกว่า 3 ทศวรรษ มาทำการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์(Mathematical analysis) เช่นกันในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บมาจากยานไวกิ้ง1 ที่ในอดีตไม่ค้นพบอะไรที่เป็นเบาะแสของชีวิต แต่การวิเคราะห์ในครั้งนี้กับพบ เกลือ เช่นกัน
  • แต่ นาย Christopher McKay จาก Nasa's Ames Research Centre ก็กล่าวว่าการค้นพบสารอินทรีย์ ก็ไม่ใช่หลักฐานว่าจะค้นพบสิ่งมีชีวิต
  • การยืนยันคงต้องรอโครงการสำรวจดาวอังคารโครงการ ExoMars ในปี 2016 ที่จะมียานสำรวจดาวอังคารมูลค่า 2.5 พันล้าน ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาหลักฐานของชีวิต เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2129152/Its-99-certain-life-Mars-Shock-finding-scientists-analyse-soil-samples-Seventies-Viking-lander.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom