โครงการ โรงงานไฟฟ้าอวกาศ

เมื่อพลังงานฟอสซิสกำลังหดไปทุกขณะ นาซ่าจึงมีโปรเจคที่จะ สร้างอุปกรณ์รวบรวมแสงอาทิตย์ลอยอยู่นอกโลกแล้วยิงตรงมาผลิตไฟฟ้าที่พื้นโลก

รายละเอียด

  • นาซ่า กำลังทำการวิจัยเบื้องต้นที่จะสร้าง แผงรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ลอยอยู่นอกโลก
  • โครงการนี้มีชื่อว่า Solar Power Satellite via Arbitrarily Large PHased Array หรือใช้ตัวย่อว่า SPS-ALPHA
  • ตัวอุปกรณ์รวบรวมแสงอาทิตย์นี้ จะประกอบไปด้วยแผ่นกระจกโค้งนับพัน เพื่อรวมแสงอาทิตย์ไปยังตรงกลางที่ติดตั้งอุปกรณ์แปลงแสงอาทิตย์เป็นคลื่นไมโครเวฟ(Photovaltic) คลื่นไมโครเวฟที่ได้จะถูกยิงลงมายังพื้นโลก ณ โรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า
  • โดยซักวันมันจะสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ถูกลงกว่าระบบดั่งเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
อ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2128797/Could-shake-stir-solar-energy-nasa-designs-cocktail-glass-harvests-rays-space.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom