เรียน ลูกค้าที่ใช้ Internet ทุกท่าน
เนื่องจากระบบ Internet มีปัญหาในการเซตติ้งโปรแกรม ทำให้ไม่สามารถใช้งาน MSN และ Hotmail ทางอพาร์ทเม้นท์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้อยู่

วิธีแก้ไขเมื่อ Internet มีปัญหา
หากท่านไม่สามารถใช้งาน Internet ได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อน
1. ท่านได้ชำระเงินค่า Internet หรือยัง ระบบจะตัดทุกๆวันที่ 5 เวลา 24:00 น. หากท่านยังไม่ชำระค่าบริการจะไม่สามารถใช้ได้ โดยค่า Internet จะต้องชำระเงินก่อนตอนต้อนเดือน ไม่ใช่ใช้แล้วเก็บทีหลังตอนสิ้นเดือน หากท่านชำระค่า Internet ช้ากว่าวันที่ 4 ท่านอาดต้องรอการเชื่อมต่อใหม่อย่างช้า 3 วัน เนื่องจากเป็นภาระอย่างมากที่ต้องมาคอยต่อ Internet ให้ทุกท่านระหว่างเดือนวันละห้อง สองห้อง และทุกคนต้องการใช้ Internet ทันที ซึ่งบางครั้งคนดูแลไปธุระต่างจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
2. แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณมีอุปกรณ์ Wireless network
3. เข้าที่ Internet Explorer ที่ Menubar กดดังนี้ File>>Work offline (ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหน้าคำว่า “Work offline” ให้คลิกหนึ่งครั้ง เอาเครื่องหมายถูกออก ถ้าไม่มีให้ข้ามไป
4. เข้าที่ Internet Explorer ที่ Menu bar กดดังนี้ Tool>>Internet option จะมีหน้าต่าง Pup up ขึ้นมา ให้เลื่อกไปที่แถบที่เขียนว่า Connections ให้คลิกที่ปุ่มที่เขียนว่า “LAN Settings” จะมีหน้าต่าง Pup up ขี้นมาใหม่อีกหนึ่งอัน โดยจะมี Check Box อยู่ 3 อันถ้ามีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความใดให้ คลิกเอาออกซะให้หมด (โดยข้อความทั้งสามประโยคขึ้นต้นดังนี้ 1.Automatically……… 2. Use Automatic ………… 3. Use a proxy
5. เข้าจากการกดปุ่ม Start >>มาที่รูป โลกมีปลั๊กเสียบ คลิกที่ข้อความที่ว่า Wireless Network Connection เลือกที่แถบ General คลิกที่ปุ่ม Properties มี Pup up ใหม่ขึ้นมาเลือกที่แถบ General เลือน Scroll bar ไปจนสุดจะพบข้อความว่า Internet Protocol(TCP/IP) ดับเบิ้ลคลิก จะมีPup up ใหม่ขึ้นมา ให้ไปที่แถบGeneral เลือกทุกอย่างเป็น Obtain ทั้งสองอัน กดOK
6. หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดห้าขั้นตอนแล้วยังใช้ไม่ได้ กรุณาปิดระบบ Anti Virus ระบบ Fire Wall ทั้งหมด ถ้าใช้ Internet ใช้ไดหลังจากปิด ระบบ Anti Virus ระบบ Fire Wall ให้ตรวจสอบการตั้งค่า ระบบ Anti Virus ระบบ Fire Wall ว่ามีการ Set อะไร Block สัญญาณ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom