ดองศพ

เห็นรูปชุดนี้แล้วก็สงสารน้องเขา บางคนก็ยังไม่ทันได้ดูโลก บางคนก็ได้ดูโลกเพียงนิดเดียวก็จากไป เห็นเพียงร่างในขวดโหล ให้ศึกษา
เห็นแล้วก็ปลง
เห็นแล้วก็หดหู่
เห็นแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ ที่ให้เราเกิดมาครบ 32 ประการ

รูป เด็กทารกผ่ากระโหนกเพื่อดูสมอง

เด็กพิการมีสองหน้า

กรรมวิธีดองศพอาจารย์ใหญ่

1.ฉีดยาให้ศพ โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดใหญ่ปักไว้บริเวณหลอดเลือดแดงต้นขา จากนั้นจะปั้มน้ำยารักษาศพจากขวดผ่านปลายเข็มเข้าสู่ร่าง สำหรับการทำอาจารย์ใหญ่อาดต้องใช้น้ำรักษาศพมากถึง 10 ลิตร ในขณะที่การฉีดน้ำยารักษาศพทั่วไปใช้น้ำยาเพียง 5 ลิตรเท่านั้น โดยจะทำการฉีดจนศพมีสภาพแข็งเป่ง เนื้อแน่น

2. ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการนำศพลงแช่น้ำยาในบ่อดองศพ แต่ก่อนนำลงบ่อดอง อาจมีการฉีดน้ำยาเพิ่มเข้าไปอีกหากจำเป็น ศพจะแช่อยู่ในบ่อนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ปีการดองใส

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเป็นปลา
เกี่ยวกับ ปลาดองใส
* ปลาดองใสทำขึ้นเพื่อศึกษาโครงกระดูกของสัตว์ขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถทำเป็นกระดูกแห้งได้
* Alcian blue จะย้อมติดกระดูกอ่อนเปHนสีฟ้า
* AlliZalin red S จะย้อมติดส่วนทีเป็นกระดูกแข็ง เป็นสีแดง
* ข้อจำกัดของการทำดองใสก้คือ ทำได้เฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีกล้ามเนื้อหนาไม่เกิน 2.5 ซม. แต่ความยาวไม่จำกัด
* ตัวอย่างที่ดองด้วย Formalin ไม่ควรเก็บไว้เกิน 3 เดือน เพราะจะทำให้ไม่ใส

ขั้นตอนการทำปลาดองใส

1. นำตัวอย่างสัตวืที่ต้องการจะดองใสมาทำสลบด้วยสารเคมี (แล้วแต่ชนิดของสัตว์) หรือใช้น้ำแข็ง
2. นำตัวอย่างมาขอดเกล็ดหรือลอกหนังออกแล้วล้างให้สะอาด
3. นำตัวอย่างมาแช่ในสารละลายH2O2 3%+KOH 2% ในอัตราส่วน 9:1 เป้นเวลา 1-2 วัน หรือจนกว่าตัวอย่างจะมีสีขาวซีด โดยอาจเปลี่ยนน้ำยาใหม่เมื่อสังเกตเห็นว่าไม่มีฟองอากาศรอบตัวอย่าง
4. นำ ตัวอย่างแช่ในสารละลาย Alcian blue เพื่อย้อมส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนเป็นเวลา 1-2วัน สังเกตจากบริเวณโคนครีบแฃะเบ้าตา จะเป็นสีฟ้าชัดเจน
5. นำ ตัวอย่างมาใส่ในสารละลายKOH 2% จนเริ่มเห้นกระดูกสันหลังของตัวอย่าง ขั้นตอนนี้จะกินเวลามาก ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่าง ควรเปลี่ยนน้ำยาทุกวัน
6. นำตัวอย่างมาแช่ในสารละลาย working Solution ของ Alizalin red S จนกระดูกติดสีแดงทั่ว
7. นำตัวอย่างมาแช่ในสารละลาย Glycerin+ KOH 0.5% ในอัตรส่วน 1:3,1:1,3:1 ตามลำดับ ขั้นตอนละ2วัน
8. นำตัวอย่างมาแช่ในสารละลาย Glycerinที่ใส่ Thymol แช่ไว้ประมาณ 1อาทิตย์
9. เก็บตัวอย่างไว้ใน Glycerin ในภาชนะที่ปิดสนิท


รูป ดองใสตัวอ่อนเด็ก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom