สารหนูสารหนู คือ ธาตุอโลหะ ที่ มีความเป็นพิษสูงมาก โดยมี 3 อัญรูป(Allotropic Form) คือ เหลือง ดำ และเทา โดยผลึกสีเทาจะพบมากที่สุด โดยสารหนู ถูกใช้เป็นสารประกอบ ในยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ในสภาพของแข็งใช้เป็น สารเติมในโลหะผสม

รายละเอียด

  • สารหนู (อาร์เซนิก arsenic)เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีน้ำหนักอะตอม 74.91 อยู่ในหมู่ 5A (VA) ของ ตารางธาตุ
  • สารหนู มีเลขออกซิเดชั่น (oxidation number) +3, +5 และ –3
  • สารหนู มีหมายเลขอะตอม 33 อยู่ในตางธาตุหมู่ 33
  • คำว่า Arsenic(สารหนู) นั้นมีที่มาจากภาษากรีซ จากคำว่า Arsenikos
  • ผู้ที่สามารถ สลักสารหนูได้เป็นคนแรกคือ Albertus Magnus แต่สารหนูนั้นถูกใช้มานานมากแล้วในอรยธรรมโบราณ ทั้งจาก ชาวอียิปต์, ชาวกรีก, ชาวโรมัน และจีน
  • ในยาสูบนั้นก็มีสารหนูเป็นสารประกอบ ถึง ใบยานั้นจะไม่มีการพ่นยาฆ่าแมลงเลยก็ตาม โดย ใบยาสูบ 1 กิโลกรัมจะมีสารหนู 3 มิลลิกรัม ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการพ่นยาปราบศัตรูพืช ปริมาณสารหนูจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมยาสูบ
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.facts-about.org.uk/science-element-arsenic.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom