ถนนสีเขียว

ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกสายหนึ่ง พวกมันเหมือนทะเลสีเขียวที่อยู่ทามกลางป่าคอนกรีต แต่ การพัฒนาก็ขัดแย้งกับธรรมชาติเสมอๆพวกมันจึงจะถูกลบออกไป
รายละเอียด

  • ถนนเส้นนี้มีชื่อว่า Rua Goncalo de Carvalho ตั้งอยู่ที่เมือง Porto Alegre ประเทศบราซิล
  • ถนนเส้นนี้มีความยาว 500 เมตร สองข้างทางปกคลุมไปด้วยต้น Rosewood สูงตระหง่าน กว่า 100 ต้น
  • ต้นไม้่เหล่านี้ถูกปลูกโดยคนงานโรงเบียร์ชาวเยอรมันจากเมืองใกล้ตั้งแต่ปี 1930
  • เนื่องจากเมืองที่เจริญขึ้นเจ้าของธุรกิจบางรายจึงมีแนวความคิดที่จะโค่นต้นไม้เหล่านี้ลงเพื่อขยายธุรกิจ แต่ก็ถูกชาวเมืองต่อต้าน และในปี 2006 มันก็ได้รับเกราะปกป้องเมื่อมันถูกประุกาศเป็นมรดกทางสภาพแวดล้อม(Heritage Environment)ของลาตินอเมริกา
คลังภาพ

สภาพเมื่อขับรถผ่านถนนสายนี้

ดูแล้วเหมือนถนนยางนา ที่ เชียงใหม่เลยครับ

อ้างอิง

  • http://twistedsifter.com/2012/02/street-in-porto-alegre-brazil-blanketed-in-trees/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom