ซาลาแมนเดอร์ไฟ สองหัว

แค่ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ซาลาแมนเดอร์ไฟ ที่กล่าวว่าพวกมันถือกำเนิดขึ้นมาจากกองไฟนั้นก็ประหลาดมากแล้ว แต่ตัวนี้ดันมีสองหัวอีกจะประหลาดไปไหนเนี้ย

รายละเอียด

  • ซาลาแมนเดอร์ไฟเป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในป่าของยุโรป พวกมันชอบอาศัยในโพรงของต้นไม้ ในสมัยก่อนเมื่อคนตัดไม้เพื่อมาทำฟืน พอนำฟืนมาก่อไฟความร้อนจากไฟจะทำให้ ซาลาแมนเดอร์หนีออกมาจากกองไฟ เมื่อคนเห็นดังนั้นก็คิดว่าซาลาแมนเดอร์เหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากกองเพลิง จะเรียกพวกมันว่า ซาลาแมนเดอร์ไฟ(Fire salamander)
  • ซาลาแมนเดอร์ไฟตัวนี้(Mutant fire salamander)เป็นสัตว์สะสมส่วนตัวของนักเพาะเลี้ยงสัตว์ ที่พยายามจะป้อนอาหารให้มันแต่ก็ยื้อชีวิตมันได้แค่ 6 เดือน
  • หลังซาลาแมนเดอร์ไฟตัวนี้ตายเขาได้บริจาคซากของมันให้แด่ มหาวิทยาลัย the Martin Luther University ใน Halle ประเทศเยอรมัน
  • การที่สัตว์มีสภาพสองหัวนี้มีชื่อเรียกว่า polycephaly โดยแต่ละหัวจะมีสองเป็นของตัวเอง สมองแต่ละอันจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบควบคุมอวัยวะกัน
อ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2277580/Two-heads-NOT-better-Mutant-salamander-lived-just-months-donated-German-university.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom