ประเทศที่มีภูเขาไฟ(ยังตื่นอยู่) มากที่สุดในโลก?


คำตอบ ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดมีภูเขาไฟที่ยังไม่หลับมากถึง 129 ลูก ลำพังแค่เกาะชาวาเกาะเดียวก็มีภูเขาไฟที่ยังตื่นอยู่ถึง 30 ลูก

ภาพจั่วหัวเป็นแผนภาพแสดง ภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซียที่เกิดการระเบิดตั้งแต่ปี 1900 เป็นต้นมา
อ้างอิง

  • http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/superlative-earth-quiz/?source=hp_dl2_extreme_earth_quiz_2013_01_02

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom